• 615 566 593    
  • info@concep-t.com    
  • C/ Indústria, 30 bis - 08551 Tona
Categories Team Building:  Online  -  Treball en equip  -  Esports, salut i aventura  -  Entreteniment  -  Gastronomia  -  Autoconeixement  -  Cultura  -  RSC

Estàs a: Team Building / Online / Mecano


El Mecano és una activitat per realitzar amb la col·laboració d’un consultor on els participants posaran en pràctica les seves habilitats per a treballar en equip, cooperar i enfrontar-se als canvis que vagin sorgint. De manera divertida hauran d'afrontar les dificultats de les proves que se'ls proposin per a obtenir l'objectiu, arribar a la zona final havent complert totes les premisses i deixant volar la seva imaginació i enginy. Els valors que es vulguin treballar en l'activitat dependran del client, qui decidirà l'objectiu final juntament amb el consultor.

Durada: 2h aprox.
Participants: +10
Ubicació: Exterior
Opció consultor? Si
Original by Concep-t
Dinàmica:
Tindrem dues fases d'activitat ben diferenciades: una etapa prèvia de definició de l'estratègia a seguir, i una etapa d'execució. A la zona d'activitat hi haurà un espai dividit en 3 àrees, formant tres quadrats contigus, amb una sèrie de materials situats en el primer dels quadrats. Els participants actuant com un gran grup hauran de superar 3 reptes dins del temps establert i seguint les premisses bàsiques.

Objectius:
Planificació i gestió   Planificació i gestió
Cohesió de grup   Cohesió de grup
Comunicació efectiva   Comunicació efectiva
Gestió de recursos   Gestió de recursos
Lideratge i gestió de grups   Lideratge i gestió de grups
Creació de vincles - confiança   Creació de vincles - confiança