• 615 566 593    
  • info@concep-t.com    
  • C/ Indústria, 30 bis - 08551 Tona

Organització d'activitats de Team Building
i Responsabilitat Social Corporativa per empreses (RSC)